Правила програми

Економія тижня «ЗаТак»

ОРГАНІЗАТОР

1.1. Організатором Програми «Економія тижня» (далі – «Програма») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Тренд» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження організатора: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 41.

1.2. Програма проводиться на офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram торгових об’єктах Афілійованих компаній Організатора Програми.

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ
2.1. Учасниками Програми можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України, в яких наявна клубна картка ЗаТак і які виконали умови та правила цієї Програми (надалі – Учасники Програми).

2.2. Не визнаються Учасниками Програми і не мають права брати у ній участь працівники Організатора Програми та афілійовані з ними особи.

2.3. Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь в Програмі виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

ТЕРИТОРІЯ, МІСЦЕ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ
3.1. Місцем проведення Програми є торгові об’єкти мережі гіпермаркетів «ЗаТак» по всій території України.

3.2. Майданчиком для проведення визначення переможця є офіційні сторінки у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/ZaTakmarket/) та Instagram (https://www.instagram.com/zatak_market/).

3.3. Програма діє на постійній основі з 28 жовтня 2021 року до окремого розпорядження. (надалі «Період проведення Програми»).

3.4. Програма для визначення переможця – онлайн сторінка https://random.org

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1. Програма «Економія тижня» – це комплекс взаємовідносин, у результаті яких Учасник, в якості винагороди, має право отримати 150 балів на клубну картку ЗаТак, за відповідними умовами Програми.

4.2. 150 Балів – кількість одиниць що, надається учаснику програми для обміну на товари, що наявні в усіх відділах магазину окрім товарів з відділу овочів, фруктів, цигарок та алкоголю. За детальною інформацією про бали можна дізнатись на сайті ЗаТак.

4.3. Період проведення Розіграшу – термін що входить до складу Програми, тиждень (сім календарних днів), початком якого вважається день публікації посту про Розіграш, а завершенням – день визначення переможців на сторінках у соціальній мережі Facebook або Instagram.

УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ
5.1. Для участі в Програмі фізичній особі необхідно придбати товар у Організатора Програми (гіпермаркетів «ЗаТак», які знаходяться за адресами, наведеними у таблиці нижче) протягом Періоду проведення Програми.

5.2. Умови участі у Instagram.

5.2.1. Учасник має бути підписаним на сторінку @zatak_market (https://www.instagram.com/zatak_market/).

5.2.2. Учасник повинен розмістити фото чека у своєму сторіс з відміткою сторінки @zatak_market.

5.2.3. Учасник повинен відмітити двох друзів у коментарях під постом про розіграш.

5.2.4. У Період проведення Розіграшу обираються 2 переможці. Визначення переможців здійснює менеджер з реклами за допомогою онлайн сервісу https://random.org, які отримають по 150 балів на клубну картку ЗаТак.

5.3. Умови участі у Facebook.

5.3.1. Учасник має бути підписаним на сторінку @ZaTakmarket.

5.3.2. Учасник повинен розмістити фото чека у коментарях під постом початок Розіграшу.

5.3.3. Учасник повинен відмітити двох друзів у коментарях під постом про початок Розіграшу.

5.3.4. У Період проведення Розіграшу обираються 2 переможці. Визначення переможців здійснює менеджер з реклами за допомогою онлайн сервісу https://random.org, які отримають по 150 балів на клубну картку ЗаТак.

5.4. У програмі дозволяється використовувати більше 1-го чека від одного покупця.

5.5. В розіграші можуть брати участь лише чеки які отримані за покупки в гіпермаркетах ЗаТак та в яких вказана сума вигоди в Період проведення Розіграшу.

5.6. Покупці можуть брати участь у Розіграші повторно, навіть якщо вони вже перемагали у раніше попередньо проведеному Розіграші.

5.7. Про Умови Програми можна дізнатися у гіпермаркетах «ЗаТак» або на веб-сторінці https://zatak.org.ua.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ НАРАХОВАНИХ БАЛІВ
6.1.Бали можна використати на обмін товарів в гіпермаркетах ЗаТак.

6.2.Балами можна розрахуватись за будь-який товар крім алкоголю, цигарок, овочів та фруктів.

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ
7.1. Беручи участь в Програмі Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов`язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його на участь у Розіграші. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Програми будь-якої компенсації.

7.2. Заміна балів, отриманих переможцем в результаті участі у Програмі, на грошовий еквівалент не допускається.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.4. Організатор Програми не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань згідно умов Програми у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Організатора Програми обставини.

ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ПРОГРАМИ

8.1. Інформування щодо Правил та умов Програми здійснюється за допомогою анонсування Програми та розміщення офіційних Правил та умов Програми на сайті https://zatak.org.ua, розміщення скороченої інформації щодо механіки Програми у рекламних матеріалах, що будуть розповсюджуватись у місцях проведення Програми. Додаткова інформація щодо Правил та умов Програми надається також працівниками гіпермаркетів «ЗаТак» у місцях проведення Програми протягом всього Періоду проведення Програми.

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Програми. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором Програми та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Програми. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

Адреси гіпермаркетів «ЗаТак», в яких діє Акція «Економія тижня»:
м. Житомир, вул. Вітрука, 9.
м. Вінниця, вул. Є. Пікуса, 1а.