Правила участі

У КЛУБНІЙ ПРОГРАМІ МАГАЗИНІВ «ЗаТак»

ПРО КЛУБНУ ПРОГРАМУ «ЗаТак»
 1. Програма лояльності «ЗаТак» (надалі за текстом – «Клубна програма») – маркетинговий захід, метою якого є формування та підвищення попиту на товар у всіх магазинах «ЗаТак» та лояльності покупців до компанії – ТОВ «СМАРТ ТРЕНД» », Код за ЄДРПОУ – 43720709, юр. адреса: м. Київ, вулиця Сагайдачного, будинок 41 (надалі за текстом – Компанія).
 2. Клубна програма діє на території України у всіх магазинах «ЗаТак», які належать Компанії.
 3. Правила – даний документ, який визначає умови і порядок участі покупців у Клубній програмі, розміщений на Сайті.
 4. Сайт Компанії в мережі інтернет за адресою zatak.org.ua, на якому розміщені Правила -умови участі у Клубній програмі з повним переліком програм / додатків та через який відбувається реєстрація, накопичення Бонусів.
 5. Для участі в Клубній програмі необхідно зареєструватися як Учасник. Учасником Клубної програми може стати будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що заповнила анкету відповідно до умов цих Правил і яка отримала клубну картку (надалі за текстом – «КК»). Заповнення анкети підтверджує згоду з правилами КП та на обробку персональних даних.
  Зі свого боку Компанія зобов’язується не розголошувати і не передавати третім особам персональні дані Учасника Клубної програми.
  Для участі в Клубній програмі не приймаються і не обслуговуються особи, що знаходяться в стані явного алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в іншому неадекватному стані. Компанія залишає за собою право відмовити будь-якому покупцеві в участі в Клубній програмі на свій розсуд без пояснення причин, що не є порушенням з боку Компанії.
 6. Учасники Клубної програми отримують преференції від Компанії, які можуть виражатися у вигляді: спеціальних (клубних) цін на товари, особливих умов надання послуг, додаткових інформаційних послуг, знижок і бонусів.
 7. Послуга Клубної програми з адміністрування програми лояльності «ЗаТак» (отримання послуги у вигляді преференцій згідно Правил Клубної програми) надається на оплатній основі. За участь в Клубній програмі Учасник Клубної програми оплачує відповідно, в порядку та на умовах Клубної програми, встановлену відповідно до правил Клубної програми , у відповідності з п.4 та п.5 підрозділу «ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КЛУБНОЇ КАРТИ», суму грошових коштів.
 8. На товар з єдиною низькою ціною для членів клубу «ЗаТак» передбачені нарахування бонусів на Бонусний рахунок. 1 бонус = 1 гривні.
  Нараховані бонуси можна використовувати, починаючи з наступного дня після їх нарахування.

Бонусний рахунок – рахунок Учасника, на який у відповідності з правилами зараховуються та з якого списуються Бонуси.

ОТРИМАННЯ КЛУБНОЇ КАРТИ
 1. Клубна карта видається в магазинах «ЗаТак» у безоплатне користування після заповнення анкети (в точній відповідності з паспортними даними покупця і відповідно до встановлених правил Клубної програми) і прийняття умов і згоди з правилами Клубної програми. Відповідальність за правильність заповнення даних в Анкеті несе виключно Учасник (особа, яка погодилась стати Учасником Клубної програми).
 2. КК є власністю Компанії і повинна бути безоплатно повернута власнику на першу його вимогу. Компанія залишає за собою право не пояснювати причини повернення, або вилучення, або блокування КК.
 3. КК може бути у вигляді матеріального носія (далі – карти ККМ) і / або у вигляді графічного візуального образу (далі – карти ККО)
 4. ККМ – пластикова карта зі штрих кодом. Карта не є кредитною, платіжною або банківською. Карти можуть бути різних форматів і дизайну, при цьому мають однакову юридичну силу. Дизайн Карти може бути змінений в залежності від виробничих потреб Компанії.
 5. ККО – візуальний образ карти в вигляді графічного зображення дозволяє ідентифікувати учасника Клубної програми. ККО створюється за допомогою програмного забезпечення (спеціального схваленого і узгодженого Компанією для використання в зазначених цілях додатку або програми для електронних пристроїв) встановлюються на мобільний телефон або інший електронний пристрій, що належить Учаснику Клубної програми.
 6. Отримати КК може будь-який покупець Компанії (фізична особа), якому на момент реєстрації виповнилося 18 років і зареєструвався в якості Учасника Клубної програми.
 7. При відмові заповнення анкети, або при наявності в анкеті недостовірних / неактуальних відомостей, Компанія має право відмовити в її видачі, а видану карту вилучити / заблокувати.
 8. Внесення і обробка анкетних даних потенційного Учасника Клубної програми в електронній базі власника може займати один робочий день з моменту заповнення анкети. Активація Клубної карти відбувається під час здійснення першої покупки в мережі магазинів «ЗаТак».
ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КЛУБНОЇ КАРТИ
 1. Користування картою означає безумовну згоду Учасника Клубної програми (користувача картки) з правилами участі в Клубній програмі мережі магазинів «ЗаТак», включаючи умови порядку і вартості оплати, що застосовуються до такого Учасника.
 2. Користувач картки зобов’язується у разі передачі карти третій особі повідомити його про Правила користування Клубною картою, у даному випадку Користувач несе повну відповідальність за дії особи, якій він передав КК. Особа, яка використовує КК, якщо це не Учасник, вважається такою, що діє за згодою і за дорученням Учасника – Користувача картки (якщо раніше, але не менше ніж за 3 робочих дні до вказаної події, Учасник не подасть у встановленому порядку заяву в письмовому вигляді безпосередньо Компанії, щодо вибуття з його користування КК і необхідності її блокування).
 3. КК необхідна для ідентифікації особи як Учасника Клубної програми. Ідентифікація особи як Учасника Клубної програми (з метою отримання преференцій, передбачених Клубною Програмою безпосередньо в магазині Компанії) здійснюється співробітниками Компанії виключно за пред’явленням КК уповноваженому на те співробітнику Компанії, шляхом зчитування з КК коду. Компанія і її співробітники не зобов’язані перевіряти відповідність особи, яка пред’явила КК, з Учасником-Користувачем КК. Компанія не несе відповідальності за несанкціоноване використання картки третіми особами.
  У разі використання кас самообслуговування, учасник клубу «ЗаТак» сам проводить КК за товар.
 4. Всі операції з надання послуг адміністрування програми лояльності «ЗаТак» у вигляді надання преференцій (включаючи систему клубних цін) Клубної програми, а також обміну карти (надалі – послуги використання КК), відбуваються тільки при наявності в особи КК і виконання умов Клубної програми, включаючи у встановлених в п.5 цього підрозділу, оплати послуги використання КК.
  Одна особа не має права використовувати більше однієї КК в момент здійснення покупки в магазині Компанії. Для отримання можливості використання преференції у вигляді клубних цін на Товар або знижок, Користувач КК зобов’язаний пред’явити КК (для забезпечення можливості зчитування коду КК співробітником Компанії) на касі в магазині Компанії до моменту початку сканування Товару. Дія Клубної програми (включаючи систему клубних цін) для осіб, які не пред’явили КК до моменту початку сканування Товару (з метою формування чека / накладної), не поширюється. Дія системи клубних цін для осіб, які відмовилися здійснити оплату за послугу з отримання преференцій шляхом використання КК відповідно до умов Клубної програми, не поширюється.
 5. Для Користувачів КК в магазинах «ЗаТак» передбачена участь у програмі клубних цін. Вартість послуги , отримання преференцій (включаючи систему клубних цін) шляхом використання КК в магазині «ЗаТак» відповідно до умов Клубної програми (далі – Беззаперечний платіж) становить 25 грн. (двадцять п’ять грн.), в тому числі ПДВ, за кожен випадок використання КК.
  Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку змінити розмір зазначеного платежу, попередивши не менше ніж за 10 календарних днів до введення нової вартості платежу (попередження здійснюється шляхом публікації нової редакції правил на сайті Компанії в мережі інтернет: zatak.org.ua.
  Оплата одного платежу надає право на отримання послуги одноразового отримання преференції у вигляді клубних цін на Товар в межах однієї покупки. Під однією покупкою мається на увазі покупка Товару, зазначеного в одному фіскальному чеку / накладній, без обмеження щодо кількості Товару в чеку (виняток – обмеження касового апарату (РРО), його програмного забезпечення і встановленої в касовому апараті (РРО) касової стрічки, а також обмеження встановлені чинним законодавством та внутрішніми локальними нормативними актами Компанії.)

Застереження!
Враховуючи те, що Учасником Клубної програми може бути тільки фізична особа, Компанія на вимогу такої особи, не може виписати податкову накладну.

 1. У разі повернення товару (відповідно до закону про захист прав споживачів), покупцеві повертаються кошти за товар за клубними цінами. Сума, сплачена за участь в клубній програмі, повертається тільки при поверненні всього чека. При частковому поверненні (одна або кілька позицій з чека) сума, сплачена за участь в клубній програмі не повертається.
ВІДНОВЛЕННЯ, ЗАМІНА І БЛОКУВАННЯ КЛУБНОЇ КАРТИ
 1. Для відновлення втраченої або заміни пошкодженої КК необхідно звернутися до уповноважених на те співробітників Магазину Компанії і пред’явити документи, що засвідчують особу Держателя (на кого оформлена карта) і заповнити нову Анкету. Нова КК буде видана за умови наявності повністю правильно заповненої анкети клієнта і обробки в базі даних Клубної програми.
 2. Клубна карта блокується, якщо з моменту останньої активної операції по карті пройшов один календарний рік, не включаючи день проведення останньої активної операції. Під активною операцією розуміються операції здійснення покупки або повернення товару, придбаного з використанням Клубної карти.
 3. У разі псування (втрати, крадіжки) Картки, Користувач Карти зобов’язаний повідомити про це уповноважених на те співробітників в будь-якому магазині Компанії;
 4. Загублена КК блокується в разі звернення Користувача Карти до уповноважених на те співробітників, в будь-якому магазині Компанії, на підставі документу, що посвідчує особу Користувача Карти. Заблокована КК не надає можливості її використання для отримання преференцій згідно умов Клубної програми. Блокування картки відбувається протягом 3 (трьох) робочих днів з дня подання відповідної заяви Учасника в вільній формі уповноваженим на те співробітникам Компанії.
 5. Загублена Карта, передана на стійку інформації і не затребувана по закінченню 5-ти днів, блокується в системі та утилізується на наступний день.
 6. Незнання Правил використання КК не є підставою для пред’явлення будь-яких претензій з боку Учасників Клубної програми.
 7. Компанія має право в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача карти: заблокувати Клубну карту, якщо Користувач Карти порушує Правила її використання, або в зв’язку з форс-мажорними обставинами; змінити схему/правила застосування Карти, шляхом публікації нової редакції Правил участі в Клубній програмі на сайті zatak.org.ua
ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ УЧАСТІ В КЛУБНІЙ ПРОГРАМІ
 1. Компанія залишає за собою право:

1.1. змінювати Умови участі в Клубній програмі в односторонньому порядку шляхом публікації нової редакції Правил участі в Клубній програмі на сайті zatak.org.ua

1.2. закрити Клубну програму, повідомивши про це Учасників за один місяць до майбутнього закриття шляхом розміщення відповідної інформації на сайті zatak.org.ua.

 1. Компанія має право в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача карти: встановлювати і проводити коригування цін на товари (включаючи клубні ціни); змінити схему/правила застосування Карти; коригувати список магазинів Компанії, що працюють з Клубною програмою і / або системою Лояльності; розсилати повідомлення про стан карти через SMS або інші канали зв’язку; надавати по карті додаткові послуги (знижки, участь в акціях і т.д.); аналізувати історію покупок по карті для поліпшення сервісу.
 2. Термін дії Карти не обмежений. Компанія залишає за собою право змінити термін дії Картки і правила її використання в будь-який момент без узгодження з Користувачами Карт, шляхом розміщення інформації на сайті zatak.org.ua. Керівництво Компанії має право анулювати Клубну карту, якщо Користувач Карти порушує Правила її використання або в зв’язку з форс-мажорними обставинами. Тримач КК має право (а у випадках, передбачених Клубною програмою – зобов’язаний) в письмовій формі вносити зміни в анкетні дані. Компанія не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки, пов’язані з використанням Карт.
 3. Компанія, в силу специфіки способу отримання інформації при реєстрації Учасника в якості учасника Клубної програми, не перевіряє достовірність наданої Учасником інформації і не здійснює контроль її актуальності. Однак Компанія виходить з того, що Учасник надає достовірну інформацію, необхідну для реєстрації Учасника в якості учасника Клубної програми, і підтримує цю інформацію в актуальному стані шляхом заповнення нової анкети Клубної програми в магазині Компанії. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної або неактуальною інформації, несе Учасник Клубної програми.

Актуальна версія Клубної програми розміщена на сайті zatak.org.ua.