Офіційні правила

Тримай свіжість «ЗаТак»

ОРГАНІЗАТОР

  1.1. Організатором Програми «ТРИМАЙ СВІЖІСТЬ ЗАТАК» (далі – «Програма») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Тренд» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження організатора: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 41

  1.2. Програма проводиться на торгових об’єктах Афілійованих компаній Організатора Програми.

  УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ

  2.1.   Учасниками Програми можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України, і які виконали умови та правила цієї Програми (надалі – Учасники Програми).

  2.2.  Не визнаються Учасниками Програми і не мають права брати у ній участь працівники Організатора Програми та афілійовані з ними особи.

  2.3.  Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь в Програмі виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

  ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ

  3.1.   Місцем проведення Програми є торгові об’єкти мережі гіпермаркетів «ЗаТак» по всій території України.

  3.2.  Програма діє на постійній основі з 17 квітня 2021 р. до окремого розпорядження. (надалі «Період проведення Програми»).

  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  4.1. Програма ««ТРИМАЙ СВІЖІСТЬ ЗАТАК» – це комплекс взаємовідносин, у результаті яких Учасник, в якості винагороди, має право придбати товар за спеціальною ціною, за відповідними умовами Програми.

  4.2.   Товар, що бере участь в Програмі – будь-яка товарна одиниця, що має індивідуальну упаковку та етикетку (контретикетку, кольеретку, кришку, ярлик) на якій зазначено кінцевий термін реалізації (придатності) товару. Винятками є підакцизні товари (алкогольні, слабоалкогольні вироби та тютюнова продукція), які в Програмі участі не беруть. Термін реалізації (придатності) зазначається на оригінальному пакуванні від виробника, а у випадку відсутності оригінального пакування – по документам, що засвідчують якість товару

  4.3.  Термін реалізації (придатності) товару зазначається одним із способів:
  4.3.1. – кінцевою датою споживання, із зазначенням дня і місяця, у разі потреби – року;
  4.3.2. – датою виробництва та строком придатності (годин, діб, місяців або років).

  4.4. Товар, із закінченим терміном реалізації, це товар, кінцевий термін реалізації якого спливає:
  4.4.1. – наступної години, за вказану, якщо термін реалізації визначений у годинах;
  4.4.2. – наступного дня, за вказаним, якщо термін реалізації визначений у днях;
  4.4.3. – наступного місяця, за вказаним, якщо термін реалізації визначений у місяцях;
  4.4.4. – наступного року, за вказаним, якщо термін реалізації визначений у роках.

  4.5. Товар-аналог – товар визначений на заміну товару, із закінченим терміном реалізації, згідно з алгоритмом визначення та подальшому продажу за спеціальною ціною.

  4.6. Алгоритм визначення товару-аналогу (у порядку зазначенному нижче):
  4.6.1. – ідентична позиція за всіма параметрами (товарна група, призначення, найменування, ціна, штрих-код) із дійсним терміном реалізації;
  4.6.2. – ідентична позиція за наступними параметрами – товарна група, призначення, ціна («пересорт» у рамках позиції) із дійсним терміном реалізації;
  4.6.3. – ідентична позиція за наступними параметрами – товарна група, призначення, ціна (допустиме відхилення за ціною до 10 %) із дійсним терміном реалізації.
  4.6.3. – якщо товар із закінченим терміном реалізації ваговий, або розфасований безпосередньо у гіпермаркеті, вагою до 250 грам, то товар-аналог повинен мати ідентичну вагу (допустиме відхилення до 10%). Якщо вага товару із закінченим строком реалізації більша ніж 250 грам, то по акційній ціні можна придбати товар вагою 250 грам (допустиме відхилення до 10%). Якщо ваговий товар-аналог не можна розділити, то 250 грамів товару-аналогу продається окремим чеком за акційною ціною, решта ваги товару – окремим чеком за регулярною ціною.

  4.7.   Спеціальна ціна – ціна 1 грн за одну одиницю товару-аналогу, яка встановлюється за умови виконання Учасником Умов Програми.

  УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ

   5.1.   Для участі в Програмі фізичній особі необхідно пред’явити Касиру, спеціально визначеної каси, товар, у якого скінчився термін реалізації, за умови, якщо такий товар він знайшов на территорії торгівельного залу торгового об’єкту Організатора Програми (гіпермаркетів «ЗаТак», які знаходяться за адресами, наведеними у таблиці нижче) протягом Періоду проведення Програми.

   5.2.   На підставі пред`явленого товару, із закінченим терміном реалізації, Учасник Програми отримує право придбати товар-аналог, (відповідно до пред`явленого, згідно з алгоритмом визначення), за спеціальною ціною, згідно нижченаведеного порядку:
   5.2.1. Підбір товару-аналогу, згідно з алгоритмом визначення, здійснює Адміністратор торгового залу гіпермаркету.
   5.2.2. Право придбання товару-аналогу повинно бути оформлене Актом.
   5.2.3. Акт має бути заповнено Касиром, у присутності співробітника служби Охорони та Учасника Програми.
   5.2.4. Засвідчення Акту підписом Учасника Програми, Касира та співробітника служби Охорони є обов`язковою умовою повноправної участі в Програми.

   5.3.  Товар, із закінченим терміном реалізації має бути пред`явлений Касиру окремо від основної покупки.

   5.4.     Один Учасник у межах одного гіпермаркету, впродовж одного дня має право придбати лише один товар-аналог за спеціальною ціною за Умовами Програми.

   5.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення кінцевого терміну реалізації товару (за умови наприклад диференційованих термінів придатності), не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за директором гіпермаркету «ЗаТак». Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

   5.6.   Про Умови Програми можна дізнатися у гіпермаркетах «ЗаТак» або на веб-сторінці https://zatak.org.ua.

   ІНШІ УМОВИ

   6.1. Беручи участь в Програмі Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов`язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на придбання товару-аналогу за спеціальною ціною. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Програми будь-якої компенсації.

   6.2. При засвідченні факту закінчення терміну реалізації товару співробітник гіпермаркету має право звірити номер партії виробництва товару, що вказана на упаковці, з номером партії товару, що вказана у документах на відвантаження на склад гіпермаркету. У випадку незбігу Учасник позбавляється права на придбання товару-аналогу за спеціальною ціною.

   6.3. Заміна товару, що бере участь в Програмі, із закінченим терміном реалізації, на грошовий еквівалент не допускається.

   6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

   6.5. Організатор Програми не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань згідно умов Програми у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Організатора Програми обставини.

   6.6. Ці умови розміщені на сайті https://zatak.org.ua

   ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ПРОГРАМИ

   7.1. Інформування щодо Правил та умов Програми здійснюється за допомогою анонсування Програми та розміщення офіційних Правил та умов Програми на сайті https://zatak.org.ua, розміщення скороченої інформації щодо механіки Програми у рекламних матеріалах, що будуть розповсюджуватись у місцях проведення Програми. Додаткова інформація щодо Правил та умов Програми надається також працівниками гіпермаркетів «ЗаТак» у місцях проведення Програми протягом всього Періоду проведення Програми.

   7.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Програми. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором Програми та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Програми. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.